HVC stödjer arbetsgivaren i sina mål att öka sin produktivitet genom medarbetare som är motiverade och upplever en god hälsa.

Genom fokus på sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet, motivation, kundupplevelse och hälsa hjälper vi våra kunder att öka frisknärvaron och att förstärka lönsamma arbetsmiljöinsatser.

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.