Vi förmedlar Qurant som är ett digitalt verktyg för sjukanmälan/VAB.

Med verktyget får både arbetsgivaren och medarbetaren tydlig översikt av frånvaron.  Det blir en bra hjälp för att planera  verksamheten och att effektivt jobba med frånvaron.  

Kontakta oss för mer information!