I ett föränderligt arbetsliv är arbetsmiljöarbetet en ständigt pågående process. Många studier tyder på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. HVC kan stödja organisationer i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön så att effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget kan öka.