I den goda miljön trivs människor med sitt arbete och utvecklas under sitt arbetsliv. De organisationer och företag som erbjuder en sådan miljö blir attraktiva som arbetsgivare. De tar vara på människors kreativitet och får dem att stanna kvar med bibehållen hälsa.