Att chefer påverkar arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation är väl känt. Arbetet ska vara engagerande och utvecklande och varje anställd ska känna delaktig. Ledarskapet är viktigt för arbetsmiljön. Vid organisationsförändring kan HVC se över hur förändringen kan påverka arbetet. Vi kan också ge stöd, hjälp och utbildning i frågor som rör ledarskap, konflikter, krisstöd och grupputveckling.