HVC kan tillsammans med dig som arbetsgivare identifiera risker i arbetsmiljön. Genom att genomföra en skyddsrond/arbetsmiljörond tillsammans med skyddsingenjör, företagssjukgymnast samt företagssköterska fås en överblick över nuläge och vilka eventuella behov av åtgärder som finns. Tillsammans lägger vi upp en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

HVC ser till att varje medarbetare får adekvat åtgärd i rätt tid. Syftet är att höja frisknärvaro och öka produktivitet genom att arbeta proaktivt i hälsofrågor.

Ditt företag får en egen kontaktperson och ett team bestående av företagsläkare, företagssjukgymnast, skyddsingenjör och företagssköterska. Vi tycker att det är viktigt med goda och långsiktiga relationer där vi bygger upp ett förtroende och på HVC har vi en låg personalomsättning vilket ger en god kontinuitet.