HVC har kompetens inom alkohol- och drogrelaterade frågor.  Arbetsgivaren kan även få hjälp med att utforma policyer och handlingsprogram gällande risk- och missbruk. Vi erbjuder också rehabilitering med beroendeterapeut.