Med sjukvårdsförsäkring får Du tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare vilket medför kortare vårdkö och därmed kortare sjukskrivning vilket ger vinster både till den enskilde och till arbetsgivaren.
HVC samarbetar med SEB och Skandia. För mer information är Du välkommen att kontakta kontaktpersonerna nedan.

Kontaktuppgifter

Skandia Magnus Lundvall
magnus.lundvall@skandia.se
072-535 56 59
Skandia Specialistvård

SEB Kenneth Lindqvist
kenneth.lindqvist@seb.se
076-051 11 03
SEB Specialistvård