Hälsovårdcentralen i Ljungby AB (HVC) grundades 1968 av Ljungby kommun och 7 organisationer på orten på initiativ av Göte Parkander. Vid uppstarten hette HVC istället Ljungby Industriläkarstation och hade tre anställda. 50 % av verksamheten skulle bestå av att bedriva sjukvård och övrig tid till förebyggande hälsovård och vid denna tid var även familjemedlemmar till ägarnas anställda välkomna att söka sjukvård.

Då verksamheten startade finansierades företagshälsovården delvis av statsbidrag vilket innebar att staten betalde 30% av den faktiska kostnaden gällande sjukvård. På 90-talet ansåg regeringen att företagshälsovården inte skulle bedriva sjukvård och statsbidragen försvann. Fokuseringen skulle istället ligga på preventivt arbetsmiljöarbete.

Idag mer än 40 år senare har HVC växt och har 22 medarbetare som tillsammans arbetar för att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön. HVC ägs av 11 organisationer i Ljungby kommun via en ideell förening och för närvarande är ca 170 organisationer anslutna genom medlemsavtal till HVC vilket innebär att ca 8500 medarbetare har tillgång till företagshälsovård.

Sedan juli 2013 är vi dessutom stolta ägare till vår egen vårdcentral, Läkarhuset i Ljungby.

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa (Arbetsmiljölagen 2005).