Vid fysiskt ansträngande arbeten finns en risk för bestående skador men många belastningsbesvär uppstår också genom felaktiga arbetsställningar. HVC ger stöd och hjälp för både arbetsgivare och medarbetare. Vi genomför bl.a. utbildningar, riskbedömningar och behandlingar.