För vissa arbetsuppgifter och för vissa yrkeskategorier är läkarundersökningar obligatoriska och får bara göras av specialistutbildade läkare. Detta gäller vid exempelvis exponering för bly, asbest, kvarts eller härdplaster.