HVC kan genomföra kartläggningar och riskbedömningar av arbetsmiljön kring exempelvis ventilation, buller, belysning eller stress. Vi lämnar förslag på åtgärder som är lämpliga. Vi utför också efterhjälpande insatser, dvs om olyckan redan skett så finns vi där och i samarbete med dig tar vi fram en handlingsplan för att det inte ska hända igen.