På HVC finns kompetens och stöd för att ert företag ska få ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. För att ta del av vårt tjänsteutbud tecknas ett medlemskap per anställd och år.

I medlemskapet ingår kostnadsfri professionell telefonrådgivning hos företagssjukgymnast/ergonom, skyddsingenjör och företagssköterska.

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig inom kort. Tack för att du visar intresse för HVC!

 

Intresseanmälan

Fyll i anmälan och returnera den till oss. Vi kommer inom kort att kontakta dig. 

Företagets namn: 

Antal anställda: 

Kontaktperson: 

Befattning: 

Telefon: 

E-post: 

 

Markera vilka områden som Ni vill veta mer om:

 Arbetsmiljö
Ex. SAM, riskbedömningar, företagsbesök, medicinska kontroller

 Arbetsanpassning & Rehabilitering
Ex. Alkohol och droger, arbetsförmågebedömning, läkarkonsultation

 Förebyggande & Hälsa
Ex. Hälsokontroller, pausgymnastik, tobaksavvänjning, hjärtstartare

 Utbildning
Ex. AFS, belastningsergonomi, första hjälpare, stresshantering

 Sjukvård
Ex. Sjukvårdsförsäkring, läkarintyg, medicinska konsultationer, labbprover

 Organisationsutveckling & Ledarskap
Ex. Grupputveckling, effektivisering grupper, ledarskapsutveckling, konflikthantering

 

Annat: