Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt få råd kring hur kontakten med sjukskrivna ska skötas. Vi ger utbildningar i rehabiliteringsprocessen och kan medverka vid framtagning av policys. HVC kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen. Vi arbetar också som rehab koordinatorer och håller samman hela rehabiliteringsprocessen. Arbetsförmågeutredning, förstadagsintyg och bedömningssamtal är exempel på tjänster som vi utför.