Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå (Arbetsmiljölagen 2005).

Syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Det finns samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag. Att ständigt arbeta med förbättringar av arbetsmiljö ger en ökad effektivitet och lönsamhet i företaget.

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Bonik eller Jeanette Karlsson för mer information, telefon: 0372-88300.