Nu startar vi upp med ebesök!

Ökar flexibiliteten

Videovård ger en större flexibilitet och gör det möjligt för både vårdgivare och vårdtagare att befinna sig var som helst när de ska mötas. Man behöver inte transportera sig varken till eller från ett möte utan kan ses i ett effektivt eBesök utan de geografiska begränsningar som finns när man ska träffas fysiskt

Säkerhet

Vi ställer stora krav på säkerheten och krypterar all kommunikation, samtidigt som mötesdeltagarnas identiteter säkerställs med hjälp av e-legitimation (BankID, SITHS m.fl.) eller tvåstegsverifiering via SMS. All videokommunikation sker peer-to-peer, vilket gör att datatrafiken går den snabbaste och säkraste vägen mellan parterna i samtalet.

Klicka på länken för att starta ditt besök!

https://se.visibacare.com/hvcljungby/