SMS livräddare!

Nu kan du som Kronobergare med kunskaper i HLR anmäla dig som SMS-livräddare! Följa länken!

https://www.1177.se/Kronoberg/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/bli-smslivraddare-i-kronoberg/