location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Utbildning

Inom företagshälsovården erbjuds omfattande utbildningsmöjligheter, ofta med arbetsmiljöverkets föreskrifter som vägledande grund. Dessa utbildningar fokuserar på att ge deltagarna nödvändig kunskap och kompetens för att effektivt implementera och följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. Andra exempel på teman kan vara HLR, sömnskola, ledarskap, levnadsvanor eller en grundkurs i belastningsergonomi.

Kursinnehållet sträcker sig från att förstå de lagliga kraven och föreskrifterna som styr företagshälsovården till att tillhandahålla praktiska verktyg för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.Utbildningarna inkluderar även hur man implementerar och hanterar förebyggande åtgärder för att minimera hälsorisker och främja en sund arbetsmiljö.

Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktiska tillämpningar ger dessa utbildningar deltagarna verktygen för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta stöder inte bara företagen att efterleva lagkraven utan skapar även en grund för en långsiktig och hållbar arbetsplats där medarbetarna trivs och presterar på sin bästa nivå.

Det viktigaste för oss är flexibiliteten och möjligheten till anpassning för att det ska kunna passa just era behov så bra som möjligt.

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.