location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Lagstadgade hälsokontroller

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska regelbundna medicinska kontroller anordnas för de arbetstagare som arbetar inom de områden som innebär vissa risker.

För en del yrkeskategorier är dessa undersökningar obligatoriska och får endast utföras av legitimerad personal på Företagshälsovård. Exempelvis vid exponering för bly, asbest, härdplaster, vibrationer eller handintensivt arbete.

Vi utför dessa kontroller i enlighet med arbetsmiljöverkets krav för att fortsätta arbetet med identifiering av risker och förebyggande av arbetsrelaterade hälsoproblem.

Vi erbjuder skräddarsydda program för medicinska kontroller som är anpassade efter era specifika branschkrav och verksamhetens behov.

Genom dessa kontroller kan ni vara trygga i vetskapen om att era medarbetare får högkvalitativ och professionell medicinsk uppföljning.

Ytterligare information om medicinska kontroller finns i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.