location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Rehabilitering

Rehabilitering utgör insatser av en medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad natur som syftar till att stödja sjuka och skadade individer att återfå optimal funktionsförmåga och uppnå en hög livskvalitet. Sjukvården bär ansvaret för den medicinska aspekten, medan arbetsgivarna bär ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen av sina anställda.

I den goda miljön trivs människor med sitt arbete och utvecklas under sitt arbetsliv. De organisationer och företag som erbjuder en sådan miljö blir attraktiva som arbetsgivare. De tar vara på människors kreativitet och får dem att stanna kvar med bibehållen hälsa.

Förebyggande Åtgärder och Arbetsanpassning 
Arbetsgivare har möjlighet att identifiera tidiga tecken på ohälsa och erhålla rådgivning om hur kontakt med sjukskrivna bör hanteras. På HVC erbjuder vi stöd i rehabiliteringsprocessen och kan även medverka i utformningen av relevanta policys. Vårt engagemang sträcker sig till att medverka vid rehabiliteringsutredningar, anpassning av arbetsplatser och vara behjälpliga för att samordna rehabiliteringsprocessen. Tjänster som arbetsförmågeutredningar, förstadagsintyg och bedömningssamtal utförs för att säkerställa individanpassad och effektiv rehabilitering.

Risk och Missbrukshantering
HVC har specialkompetens inom alkohol- och drogrelaterade frågor. Vi assisterar arbetsgivare i att formge policyer och handlingsprogram för att hantera risker och missbruk på arbetsplatsen. Dessutom erbjuder vi rehabilitering med beroendeterapeut, integrerat i en helhetsorienterad strategi för att stödja medarbetare i deras väg mot hälsa och välbefinnande. På HVC strävar vi efter att vara din partner för en omfattande och framgångsrik rehabiliteringsprocess.

 

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.