location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Arbetslivsinriktade hälsoundersökningar

Tillsammans med kunden formar vi hälsokontroller som utgår från behov, syfte och arbetssituation. Det kan innebära exempelvis ergonomiprofiler, medicinsk status vid nyanställning, samtalsstöd eller företagsbesök på plats hos er. Vi kan utföra flertalet sorters hälsokontroller i våra egna lokaler eller på plats hos er.

Vinsterna med att erbjuda regelbundna hälsokontroller är många, men resultatet på lång sikt innebär ofta minskad sjukfrånvaro, främjande av hälsomedvetenhet och tidig upptäck av eventuella hälsoproblem. Detta leder till en förbättrad arbetsprestation, utöver ökad trivsel och förtroende för arbetsgivaren. Det arbetstagaren vinner i hälsa vinner arbetsgivaren i attraktionskraft.

 
 

 

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.