location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Hur kan vi hjälpa dig?

 

På HVC finns kompetens och stöd för att ert företag ska få ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Hos oss finns företagssköterskor, företagsläkare, ergonom/fysioterapeut, beteendevetare/organisationskonsult, psykolog och arbetsmiljöingenjör. Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig inom kort.

Tack för att du visar intresse!

 

Intresseanmälan

Fyll i anmälan och returnera den till oss. Vi kommer inom kort att kontakta dig. 

Företagets namn:* 

Antal anställda: 

Kontaktperson:* 

Befattning: 

Telefon:*

E-post: 

 

Markera vilka områden som Ni vill veta mer om:

 

 

 Arbetsmiljö
Ex. SAM, riskbedömningar, företagsbesök, medicinska kontroller

 Arbetsanpassning & Rehabilitering
Ex. Alkohol och droger, arbetsförmågebedömning, läkarkonsultation

 Förebyggande & Hälsa
Ex. Hälsokontroller, ergonomi, träning

 Utbildning
Ex. Belastningsergonomi, arbetsmiljöverkets föreskrifter, hjärt- och lungräddning

 Vård
Ex. Läkarintyg, medicinska konsultationer, labbprover

 Organisationsutveckling & Ledarskap
Ex. Grupputveckling, effektivisering av grupper, ledarskapsutveckling, konflikthantering

 

Annat:


 

Ny kund

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.