location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Kristina Nilssonsgatan 2, Ljungby

call

0372 – 883 00

Organisation och ledarskap

Vi hjälper våra kunder att nå framgång genom sina medarbetare. Våra kompetenser består av legitimerade psykologer och KBT-terapeuter i kombination med kompetens inom organisationskonsultation. Lång erfarenhet i kombination med hög teoretisk kompetens borgar för ett evidensbaserat förhållningssätt i genomförandet så långt som det är möjligt.

Bygg team i världsklass med psykologisk grundtrygghet för ökad produktivitet, vi erbjuder handledning för samtliga chefer/individer/ledningsgrupper/styrelser.

Kanske är du ny i rollen som ledare? 

Att vara ny som ledare kan vara utmanande! Här hjälper vi tillsammans med uppdragsgivaren till att korta tiden för att nå en trygghet i ledarskapet samt vara förberedd på de utmaningar som kan komma. Efter genomgången utbildning är målet att individen skall vara mer trygg i sin nya roll.

Inom vår ledarutveckling från nulägesperspektiv mot målperspektiv arbetar vi exempelvis med problemlösning och konflikthantering, och alltid genom lokalt anpassade insatser och utbildningar. Vi får ofta frågan om vi kan specialanpassa utbildningar efter önskemål. Det kan vi!  Skulle vi inte själva ha erfarenhet eller den sortens utbildning ni eftersöker, så har vi ett brett nätverk av föreläsare/utbildare inom många områden. 

Exempel på några tidigare uppdrag är OSA psykosociala nulägesscreeningar, Sömnskola, utbildningar för dysfunktionalitet i gruppen, hur man förebyggeer utmattning eller en second opinion vid nyckelanställningar. Vi erbjuder chefsabonnemang för att säkerställa kontinuitet i arbetet, samt HR- eller VD- support där det behövs.

För en komplett tjänstesamling och ytterligare detaljer vänligen se vår tjänsteportfölj.

Vår vision är att våra kunder ska ha den bästa arbetsmiljön och på det viset öka sin konkurrenskraft samt attraktionskraft som arbetsgivare.