Viktig info Coronaviruset!

Viktig information angående pågående Convid -19 pandemi

 

Med anledning av de riktlinjer som bl a Folkhälsomyndigheten går ut med tar HVC i nuläget inte emot personer som vistas i riskområden de senaste 14 dagarna och har feber, symtom från luftvägarna som hosta, andnöd, halsont. Detta för att undvika onödig smittspridning.

 

Detta gäller även förstadagsbedömningar där alla med förkylningssymtom  istället kontaktas per telefon och intyg skickas.

 

 

För mer information och rådgivning angående Convid-19 hänvisas;

 

De med symtom och har vistas i riskområden ring;  1177

 

Övriga hänvisas till www.1177.se för att inte överbelasta telefonlinjen eller

ring 113 13 för allmän information alternativt sök på www.krisinformation.se 

 

Mer information finns även på Folkmyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se 

 

 För arbetsgivare finns även information på www.av.se

 

Angående resor; www.ud.se