Vi välkomnar ekonom Annica Lindqvist, till HVC och Läkarhuset!