LEDARSKAPSUTBILNING - UGL- Utveckling av Grupp och ledare Internatkurs, kursveckor 2022: v 17, v 22

HVC i Ljungby | Företagshälsovård, vårdcentral och specialistvård                      

UGL- Utveckling av Grupp och ledare

Internatkurs, kursveckor 2022: v 17, v 22.

UGL är Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Det är en intensiv ledarutvecklingskurs som utgår från upplevelsebaserat lärande. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Genom fokus på processen och vårt lärande i det som sker, disponera vi tiden med hänsyn till vad som händer i grupparbetet kring kommunikation och beslutsfattande. Vi utforskar hur vi agerar när vi löser uppgifter och därefter drar vi slutsatser som blir till lärdomar. Allt för ett fördjupat lärande om ledarskap

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, ledare, medarbetare och andra som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling.

 

UGL kursens mål

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen - och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du får också lära dig vilka problem du kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur du hanterar dem

Under kursen skapar gruppen  tillsammans förutsättningar för att pröva och utveckla både medlemskapet och ledarskapet i gruppen. UGL bidrar till att öka din självinsikt.

 

UGL-kursen bedrivs i grupp av 8-12 deltagare och genomförs under 5 dagar på internat.

UGL-kursen leds av två certifierade handledare, vilka har genomfört mer än ett 20-tal kurser.

UGL är en kurs som fokuserar mer på relation än på funktion.  

 

Internat

Vi har under mer än 20 år arbetat med olika internat för våra UGL-kurser. Under vecka 17 hälsar vi dig välkommen till Villa Gransholm, Gemla, en vacker och genuin herrgårdsidyll i Småland.

 

Kurspris

23.950:- inkl internat. Priset anges exkl moms.

Med vänliga hälsningar

Krister Jönsson, vd                                 

Ledning & Logistik AB

 

PS Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig på info@ledlog.se ,0708110971. DS