Info från HVC

Tankar från HVC i dessa svåra tider.

 

Våra kunder är fortsatt välkomna att besöka HVC, förutsatt att man inte har förkylningssymtom förstås. Vi på HVC jobbar självklart inte om vi har förkylningssymtom och vi följer de hygienråd och riktlinjerna som finns.

Om du som kund inte kan/vill besöka oss kan vi hjälpa Er med stöd och rådgivning på distans! Det är många frågor som finns i denna unika situation och många är oroliga av olika skäl.

Du som arbetsgivare har fortfarande ansvar för dina anställdas mående och arbetsmiljö. Även för de som jobbar hemma! Vi kan bistå med råd och stöd. 

Glöm inte bort de lagstadgade medicinska kontrollerna, riskbedömningarna, den psykosociala hälsan…. Det är alltid lättare att förebygga!

Med vänlig hälsning HVC

 0372-883 00   www.hvclby.se