HVC godkänd utbildningsanordnare!

HVC är av AFA försäkring godkänd som utbildningsanordnare. Det innebär att företag kan söka ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring!

Ta kontakt med oss på HVC 0372-883 00 för att diskutera!

Gå också gärna in på AFA´s hemsida för mer information kring detta;  https://www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning