Inbjudan HVC Forum

Inbjudan HVC- Forum

 

Välkommen till fyra träffar om arbetsmiljö och personalfrågor!

 

Vi riktar oss fr a till er med max 40 anställda som vill lära er mer om arbetsmiljö. Vi går igenom fakta och författningar mm med specialister inom respektive område. Det kommer också bli tid för att i grupper diskutera olika frågor och case.

 

Ämnen vi kommer beröra; Försäkringskassan, SAM, OSA, alkohol-och droger, ”knepiga personalcase”, policys mm.

 

 

Vi som håller i träffarna är Annica Lindqvist HR/ekonom samt Jeanette Karlsson verksamhetschef/företagssköterska på HVC.  

 

Lokal; Garvaren sal 3

 

Tid: 9–12 (inkl. fikapaus)

 

Pris: 4990 kr pp för anslutna företag

          6490 kr pp icke anslutna företag

(tänk på att du kan söka ersättning från AFA)

 

 

Träff 1: 11/1 Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik /Arbetsmiljöingenjör Magnus Svensson

 

Träff 2: 13/2 Försäkringskassans roll Möjlighet att diskutera olika frågor (gärna inskickade innan)

 /Jenny Bild från Försäkringskassan

 

Träff 3: 7/3 Alkohol och droger, policys och rutiner /Företagssköterska Enikö Zsombori

 

Träff 4: 11/4 ”Besvärliga” medarbetare-hur bemöter man det? /Organisationskonsult/beteendevetare Mikael Bonik

 

Vi ser gärna att man kommer två personer med ledningsansvar/personalansvar per företag.

 

Platserna är begränsade, först till kvarn!

 

Vid frågor ring 0372-883 00

Anmäl till jeanette.karlsson@hvclby.se