Frukostmöte 8/11

HVC har bjudit in Anna Stavréus, behandlare från Nämndemansgården som vi på HVC samarbetar med. Anna kommer föreläsa och det finns också tid för frågor och diskussioner.

 

Anna kommer prata om;

  • Beroende problematik
  • Olika beroendeformer; alkohol, droger och spel bland andra
  • Se signaler på riskbruk/missbruk och hantering av dessa
  • Behandlingsmetoder
  • Rehabilitering

 

Frågor relaterade till ämnet uppmuntras! Det är fritt att ställa dem på plats men skulle det vara så att några dyker upp redan innan så får ni gärna maila in dem på förhand till jeanette.karlsson@hvclby.se

 

 

 

 

Plats:       HVC, Kristina Nilssonsgatan 2     

När:         Fredag den 8/11 kl 8:15 – 10.00

Kostnad: 295 kr för medlemmar, icke medlemmar 395 kr.
Inklusive lättare frukost.

 

Anmäl dig senast 4/11 till: jeanette.karlsson@hvclby.se

 

Har du några frågor ring 0372 - 883 00