Frukostmöte 20/9 Psykiatriska diagnoser i arbetslivet

Inbjudan till frukostmöte

Utmaningar och tillgångar –

Vanliga psykiatriska diagnoser i arbetslivet!

 

Fler och fler företag har anställda som är diagnosticerade med någon typ av psykiatriskt tillstånd.

Att ha anställda från dessa grupper är inte nödvändigtvis en nackdel. För att kunna ta tillvara på deras förmågor och få dem att må väl på arbetet, så är ofta ett förhållningssätt som skiljer sig något från hur man förhåller sig till övriga anställda hjälpsamt.

 

Under mötet så kommer vi tala om några av de vanligare diagnoserna man kan möta på ordinarie arbetsplatser.
 

  • vad det är som kan skilja dessa personer från andra
  • i vilka situationer de tenderar att prestera bäst/sämst
  • hur trivsel och prestation för dessa grupper kan underlättas

 

Frågor relaterade till ämnet uppmuntras! Det är fritt att ställa dem på plats men skulle det vara så att några dyker upp redan innan så får ni gärna maila in dem på förhand, gärna minst en vecka innan mötet.

 

Plats:       HVC, Kristina Nilssonsgatan 2

När:         Fredag den 20/9 kl 8:15 – 10.00

Kostnad: 295 kr för medlemmar, icke medlemmar 395 kr.
Inklusive lättare frukost.

 

Anmäl dig senast 13/9 till:               jeanette.karlsson@hvclby.se

 

Har du några frågor ring 0372 - 883 00