Erbjudande till nya och befintliga kunder!

Erbjudande 2021 till er som kundmedlem hos oss på HVC!

 

Arbetsmiljöarbete är viktigare än någonsin för att upprätthålla god hälsa och god produktivitet i verksamheten, för att klara alla de utmaningar vi ställs inför. Alla arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen ålagda att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1). Rent praktiskt innebär det att regelbundet undersöka och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

 

Vi erbjuder därför en möjlighet att skaffa er en helhetsbild av er arbetsmiljö, kopplat till de lagkrav inom arbetsmiljö som gäller för er verksamhet. Vår riskscreening ger er ett underlag för ert fortsatta arbetsmiljöarbete. På ett enkelt och överskådligt sätt presenterar vi skriftligt risker och förbättringsområden samt åtgärdsförslag.

 

Riskscreeningen genomförs på plats hos er av arbetsmiljöingenjör och ergonom, i samarbete med arbetsmiljöansvarig/a på ert företag. Vi genomför naturligtvis vårt besök enligt gällande restriktioner avseende avstånd, handhygien och skyddsutrustning.

 

Vårt erbjudande omfattar ett besök på två timmar av arbetsmiljöingenjör och ergonom, samt en skriftlig rapport.

 

Vid bokning under Q1 och Q2 erhåller ni 25 % rabatt och totalpriset för tjänsten blir då 6 900 kr.

 

Välkommen att kontakta oss på tel. 0372-883 00 (vx) eller mail nedan för frågor eller tidsbokning.

 

Med vänlig hälsning

 

Eva Kerrolf, ergonom

eva.kerrolf@hvclby.se

 

Magnus Svensson, arbetsmiljöingenjör

magnus.svensson@hvclby.se

 

HVC i Ljungby

 

 

 

 

Kör Person som äter Lärare Användare Stetoskop TelefonlurHjärna i huvud Ögonpipett Cykling Kugghjul