BAM - Bättre arbetsmiljöutbildning!

                                              

BAM Bättre arbetsmiljö - grundutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskap om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn på vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatsen genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor genom att:

  • Ha kännedom om arbetsmiljölagen, och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna samt avtalsfrågor
  • Ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
  • Ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras
  • Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp

Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder.

De ska kunna följa och överblicka sambandet mellan bra arbetsmiljö och nyttan för verksamheten.

De ska även kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även dem som har jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Omfattning

Tre dagar

Innehåll

Utbildningen ger grundläggandekunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman.

Dag 1: Samverkan, regler och roller

Dag 2: Upptäcka och hantera risker

Dag 3: Utveckla och förändra arbetsplatsen

Intressant? Kontakta HVC 0372-883 00 eller maila kursansvarig magnus.svensson@hvclby.se  Obs att HVC är godkända utbildningssamordnare av AFA;  https://www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning