Aktuella tjänster

Tjänster som kan vara extra aktuella just nu

  • Stödsamtal enskilt eller i grupp. Vi hanterar den pågående pandemin på olika sätt och i grupper kan det skilja sig mycket mellan individerna. Många har arbetat hemma under lång period vilket också kan påverka måendet på olika sätt.
  • Handledning kring personalfrågor och kring ledarskap. Som chef/ledare/HR har man många utmaningar och man kan behöva stöd av någon utifrån.
  • Riskbedömningar och rådgivning kring Er arbetsmiljö. Vi kan arbetsmiljö och kan hjälpa Er med bedömning och råd i tekniska, ergonomiska och psykosociala frågor. Det gäller även arbetsmiljön för de som arbetar hemma!
  • Hälsokontroller/hälsosamtal/gruppträffar kring hälsa. Intresset för att ta hand om sin hälsa ser ut att ha ökat. Hur ska jag ta hand om mig så bra som möjligt för att må så bra som möjligt?
  • Hjälp vid riskbruk/missbruk. Tyvärr ser det ut som riskbruk/missbruk av till exempel alkohol och spel ökat under pandemin. Vi kan erbjuda stöd och behandling.

Vi anpassar våra tjänster efter rådande restriktioner och kan också lösa mycket på distans (telefon, Skype, Teams mm)

Välkommen att ta kontakt för diskussion om lämpligt upplägg för Er!

 

Tel 0372- 883 00 växel

Mail till Er kundansvariga kontakt eller jeanette.karlsson@hvclby.se

 

Varmt välkomna till HVC!

Jeanette med personal.